Shozy prádla a vhozová dvířka, průchodky, větráky, žlaby a odtoky