Aktuátory – riadené pohony

Dynamika pre výrobné procesy. Pokrokové pohony z výrobnej línie DriveLine zlučujú v dômyselnom, veľmi kompaktnom celku výkonný DC motor, rotačný snímač s vysokým rozlíšením, planetový prevod s dutým alebo plným hriadeľom a výkonovú elektroniku.

Pohony DriveLine sú navrhnuté pre výrobné stroje v baliacom, drevospracujúcom, sklárskom, tlačiarenskom, plastikárskom priemysle alebo aj pre obrábacie stroje. Typické použitie je automatizačné prispôsobenie – posuv pri pomocných osí strojov.