NADELLA – lineárne vedenie

Spoločnosť Nadella sleduje cieľ – dodávať riešenie na mieru podľa potrieb zákazníkov k dosiahnutiu jednoduchej automatizácie s nízkymi nákladmi. Prenesenie automatizácie produkcie a odpovedajúcej manipulácie na stále ťažšie a horšie manipulovateľné prístroje túto spoločnosť naviedla k hľadaniu komponentov určených pre rôzne sporebiteľské skupiny. V súčasnej dobe sa využívajú ich vedenia napr. pri zdvíhacích strojoch a manipulačnej techniky, zlievárenských strojov, strojov na spracovanie plechu a mramoru, textilných strojov, páliacich strojov atď.