Registrácia
Osobné informácie
Fakturačné informácie

Chcem zadať svoje údaje ako firma

Chcem zadať svoje údaje ako súkromná osoba

Potrebujem zadať inú adresu doručenia

Doručovacie informácie
Adresa doručenia je rovnaká ako fakturačná

Kontaktné informácie
Informácie  
Prihlasovacie údaje

Odporúčaná pravidlá pri vytváraní hesla
  • Používajte kombináciu malých a veľkých písmen, interpunkčných znamienok a čísel.
  • Používajte heslá s dĺžkou najmenej šesť znakov.
  • Používajte také heslá, ktorá si ľahko zapamätáte, v žiadnom prípade si ho nezapisujte na papieriky a podobne.
  • Heslo pravidelne meňte.
  • V heslách sa pokiaľ možno vyvarujte písmen s diakritickými znamienkami a použitie písmen „z“ a „y“.
  • Nepoužívajte mená ani čísla, ktoré s vami majú niečo spoločné (dátum narodenia, meno, prezývka, užívateľské meno pospiatky).
  • Nepoužívajte svoje meno ani meno rodinného príslušníka alebo domáceho zvieraťa.
  • Vyhýbajte sa použitia jedného celého slova v akomkoľvek jazyku.
  • Nepoužívajte iné informácie, ktoré sa o vás dajú ľahko zistiť (telefónne číslo, adresa, ŠPZ / RZ a podobne).
  • Svoje heslo nikdy nikomu neprezrádzajte.