Registrácia
Osobné informácie
Fakturačné informácie

Odporúčaná pravidlá pri vytváraní hesla
  • Používajte kombináciu malých a veľkých písmen, interpunkčných znamienok a čísel.
  • Používajte heslá s dĺžkou najmenej šesť znakov.
  • Používajte také heslá, ktorá si ľahko zapamätáte, v žiadnom prípade si ho nezapisujte na papieriky a podobne.
  • Heslo pravidelne meňte.
  • V heslách sa pokiaľ možno vyvarujte písmen s diakritickými znamienkami a použitie písmen „z“ a „y“.
  • Nepoužívajte mená ani čísla, ktoré s vami majú niečo spoločné (dátum narodenia, meno, prezývka, užívateľské meno pospiatky).
  • Nepoužívajte svoje meno ani meno rodinného príslušníka alebo domáceho zvieraťa.
  • Vyhýbajte sa použitia jedného celého slova v akomkoľvek jazyku.
  • Nepoužívajte iné informácie, ktoré sa o vás dajú ľahko zistiť (telefónne číslo, adresa, ŠPZ / RZ a podobne).
  • Svoje heslo nikdy nikomu neprezrádzajte.