SUSPA – plynové vzpery a polohovacie systémy

SUSPA bola založená v roku 1951 ako výrobca pružinových vzpier pre jednostopové vozidlá. Vedenie dnešnej SUSPA-Group sídli v Altdorfe pri Norimberku v Nemecku. SUSPA je významný svetový výrobca plynových pružín, hydraulických tlmičov, tlmičov vibrácií a systémov na ochranu pred nárazom. SUSPA napríklad ročne vyrobí viac ako 10 miliónov kusov tlmičov pre automatické práčky. Celkovo SUSPA ročne vyrobí 50 miliónov produktov v 1500 modifi­káciách v niekoľkých produktových radách.

Pre SUSPU pracuje 1400 pracovníkov, z toho v Nemecku 900, v USA 200 a v ostatných krajinách 300. V ČR firma zamestnáva 150 pracovníkov vo veľkom montážnom závode v Bore pri Tachove. Obrat celej firmy je okolo 130 mil €.

Organizačne SUSPU-Group tvoria tri divízie. Automotive Division vyrába prvky pre automobilový priemysel, hydraulické a pneumatické pohony, systémy na ochranu pred nárazom a pneumatické a hydraulické komponenty. Divízia produkuje 40% obratu firmy. Industry Division prevádzkuje výrobu prvkov pre priemysel, domácnosť a pre kancelársky nábytok. Táto divízia vyprodukuje 60% ročného obratu firmy. Corporate Functions Division sa venuje vnútrofiremným činnostiam.

SUSPA vyrába kvalitne a pritom s ohľadom na životné prostredie už 40 rokov. V kvalite prekračuje normy kvality ISO/TS 16949 pre automobilový priemysel a pritom sa riadi normou pre enviromentálny management ISO-14001.