Zaisťovacie prvky | Pružné opierky, fixačné a aretačné čapy