Magnetické délkové a úhlové měřící systémy

SIKO MagLine – magnetické senzory, magnetické pásky a magnetické kroužky určené pro bezkontaktní zachycení lineárních a úhlových poloh.