Velkoplošné grippery a uchopovače

Univerzální plošné uchopovací systémy
Modulární systém
Připraveno k okamžitému použití s velkým množstvím robotických aplikací