Tahací oje

Pro vyvinutý spojovací s ojový systém je potřebné vybavit vozík ojí. S tímto systémem dosáhnete vynikající věrnost stopy a závěsem vozíků se můžete pohybovat v nejužší místnosti.
Tento systém se v praxi mnohonásobně osvědčil a v ceně a výkonnosti je nepřekonatelný.