Typy pantů a závěsů a kde je použít


Výběr vhodného pantu je důležitým krokem v procesu návrhu mnoha produktových aplikací. Obecně řečeno, závěsy se používají ke spojení dveří, víka nebo panelu k jinému panelu nebo rámu a umožňují pohyb jednoho vůči druhému. Ačkoli se to zdá dost jednoduché, při rozhodování o tom, jaký typ závěsu použít v aplikaci, je třeba vzít v úvahu řadu faktorů.

Panty jsou často přehlíženy až do závěrečných fází procesu návrhu a výběr pobíhá ve spěchu. V některých případech lze projekt návrhu produktu pozastavit, pokud zvolený pant nefunguje podle očekávání nebo selže při testování. Aby se tomu zabránilo, na začátku procesu návrhu by měly být vhodně vybrány panty, aby se zabránilo nákladným revizím návrhu.

Aby mohli konstruktéři vybrat správný pant pro aplikaci, musí si být vědomi různých typů dostupných závěsů a způsobu jejich použití.

TYPY PANTŮ

Primárním faktorem, který hraje roli v procesu rozhodování závěsu, je úroveň provozu, kterou koncový uživatel potřebuje k přístupu ke dveřím nebo panelu na zařízení. Způsobů, jak toho dosáhnout, je nespočet. Níže jsou uvedeny některé z nejčastěji používaných typů závěsů, které mohou konstruktéři použít ke splnění svých aplikačních potřeb.

Volně otočné panty

Volně otočné panty jsou nejjednodušší formou závěsů. Jednoduchý čep nebo hřídel vytvoří osu otáčení. Čep nebo hřídel je obvykle integrován s jedním křídlem, které ponechává druhému křídlu volný pohyb. Tento systém umožňuje dveřím volně se pohybovat po jejich dráze od otevřených k zavřeným, což umožňuje uživateli snadný pohyb dveří pro přístup do vnitřního prostoru.

U volně otočných závěsů neexistují žádné další funkce, které by uživatelům pomohly zavřít dveře nebo bezpečně zavřít skříň. Kuchyňské skříňky obvykle používají tyto typy závěsů, protože je díky jednoduchosti a nákladové efektivnosti závěsu ideální pro použití v domácím prostředí. Volně výkyvné panty mohou být vyrobeny z různých materiálů, včetně nerezové oceli a hliníku.

Nejjednodušší instalací volně otočných pantů je namontovat čep závěsu zvenčí na vnější stranu dveří nebo panelu. Tím se zabrání kontaktu dveří s rámem při otevírání nebo zavírání. Externí montáž závěsu pomáhá maximalizovat také dostupný prostor uvnitř skříně.

Skryté panty

Estetika může hrát roli ve výběru typu závěsu pro aplikaci. Například pokud musí být pant skrytý, aby se zlepšil vzhled vnějších dveří skříně, jsou skvělou volbou. Skryté panty mohou vytvořit hladký vnější panel skrytím kování uvnitř skříně.


Vylepšení zabezpečení lze také dosáhnout použitím skrytých pantů. Neoprávněný přístup se stává náročnějším, pokud pant není viditelným. Vandalové budou méně schopni manipulovat se závěsem, pokud jej nevidí. Výsledkem je, že potenciální zloději budou muset hledat slabá místa krytu, aby získali přístup, což může pomoci chránit cenné předměty uložené uvnitř.

Skryté závěsy však často zabírají cenný prostor uvnitř skříně. V některých aplikacích to může být problém. Například v elektronických skříních je množství prostoru omezené kvůli velkému počtu součástí umístěných uvnitř. Skryté závěsy v tomto případě nemusí fungovat. Pokud není prostor uvnitř skříně problémem, skryté závěsy jsou skvělou volbou pro konstruktéry, kteří chtějí skrýt hardware.


Odnímatelné panty

Odnímatelné panty jsou další možností, kterou mohou inženýři využít ve svých koncových aplikacích. Mnoho volně otočných pantů má schopnost oddělit křídla závěsu, což umožňuje uživatelům zcela odstranit dveře nebo víko. konstruktéři mohou také zvolit závěs, který obsahuje pružinový mechanismus, který usnadňuje vyjmutí čepů závěsu, zatímco druhá část zůstává připevněna ke dveřím.

Jedním z nejjednodušších způsobů, jak toho dosáhnout, je použití zvedacího pantu, který umožňuje vyjmout dvířka a čep jediným pohybem. Pokud uživatel potřebuje přístup do vnitřku skříně, zejména ve stísněném prostoru, jsou ideální odnímatelné závěsy. Dalším příkladem je, když produkt přijde uživateli nesmontovaný a odnímatelné závěsy mohou pomoci zajistit, aby byl uživatel schopen sestavit si výrobek sám.


Aretační panty

Aretační panty jsou navrženy tak, aby držely dvířka a panely na svém místě, a jsou k nim trvale připevněny. Uživatel může otevřít dveře a nechat je na místě v předem stanoveném úhlu bez použití sekundárních mechanických podpěr, jako jsou např. plynové nebo mechanické vzpěry. Výrobce může během návrhu přednastavit určité aretační závěsy tak, aby se dveře otevíraly v předem stanovených úhlech.

Aretační panty fungují pomocí kovové nebo elastomerové pružinové komponenty, která vyvíjí sílu uvnitř závěsu a zajišťuje aretaci. Záchytný mechanismus je umístěn a skrytý uvnitř závěsu. Aretační panty mohou uživatelům poskytovat hands-free přístup s různými polohovacími momenty pro různé aplikace.

Poziční panty

Poziční panty jsou také známé jako třecí nebo momentové závěsy. Tento typ pantu umožňuje uživatelům držet dveře nebo víko v libovolném úhlu a nechat je na svém místě. Tím se liší od aretačních závěsů, kde úhel aretace dveří nebo víka určuje výrobce. Poziční panty umožňují technikům přizpůsobit síly a tím i pocitovou náročnost manipulace s dvířky, s cílem učinit otevírání/zavírání intuitivním pro koncového uživatele.

Momentový pant odolává výkyvnému pohybu, což může být užitečné v situacích, kdy je cílem udržet panel na místě z bezpečnostních nebo estetických důvodů. Poziční panty používají řadu pružinových komponentů pro zvýšení tření hřídele závěsu. To umožňuje závěsu přesně řídit tření v každém směru otáčení.

Jedním jednoduchým způsobem, jak poziční panty mohou zlepšit pocit koncového uživatele, je začlenění spojkových prvků do závěsu, které uvolňují tření ve směru otevírání a usnadňují zvedání, přičemž stále zachovávají tření, které odolává nežádoucímu pohybu dolů. Výsledkem je, že koncoví uživatelé budou moci snadno otevřít víko a zajistit, aby zůstal otevřený bezpečně, bez použití jakéhokoli dalšího hardwaru. Obrazovky notebooků například používají krouticí závěsy, které uživatelům umožňují ponechat obrazovku otevřenou a v požadovaném úh­lu.Vyvažovací panty

Existují určité situace, kdy uživatelé mohou mít potíže s bezpečným otevřením víka nebo panelu kvůli jeho hmotnosti nebo velikosti. V tomto případě mohou být použity plynové vzpěry, ale existují aplikace, kde zabírají příliš mnoho místa nebo nemohou udržet hmotnost panelu. V těchto aplikacích by mohly být účinnější volbou vyvažovací panty, které využívají energii pružiny, aby uživateli pomohly víko otevřít.

V závislosti na dostupném prostoru a konstrukci pantu lze použít tlačné nebo torzní pružiny. Pružina bude působit silou, aby pomohla uživateli správně zvednout víko. Výsledkem je, že velká a těžká víka, která váží stovky desítky i nižší stovky kg, lze snadno a bezpečně otevřít a zavřít koncovým uživatelem.

DALŠÍ ASPEKTY NÁVRHU

Při výběru vhodného pantu, musí konstruktéři vzít v úvahu i další faktory. Výběr materiálu, jako je nerezová ocel nebo plast, může ovlivnit výkon a cenu pantů v závislosti na tom, kde budou použity. Výběr materiálu bude záviset na síle potřebné k bezpečnému otevření dveří a prostředí, ve kterém bude závěs fungovat. Konstruktéři budou muset pečlivě zvážit požadavky aplikace, aby vybrali správný materiál a velikost závěsu.

Konstruktér může potřebovat spolupracovat s důvěryhodným dodavatelem, aby našel správný pant pro svou aplikaci nebo vyvinul řešení na míru. Kontaktujte MAREK industrial a.s. a dozvíte se více o různých typech dostupných závěsů a o tom, kde je použít. Naši specialisté se Vám budou rádi věnovat a zodpoví všechny vaše dotazy týkající se pantů a toho, jak se budou hodit do vaší aplikace a pomohou zlepšit dojem koncového uživatele.

Související produkty

Víte jak změřit O-kroužky a navrhnout pro ně drážky? >