Průmyslové západky a uzávěry, kde a jak je použít?V rámci konstrukčních návrhů skříně, nástavby, krytu a jejich přístupových řešení, je nutné vzít v potaz jaký vhodný typ zavírání zvolit a který typ zámku nebo západky vybrat. Často se tak setkávají požadavky na funkčnost s požadavky na estetiku. Najít ideální řešení, které splní oba parametry, pak vyžaduje dobrou znalost nabízených komponent a dostupných variant.
Ne všechny dveře skříně jsou stejné, proto jeden typ západky nemusí fungovat pro všechny zdánlivě podobné aplikace. Existuje několik způsobů ovládání uzávěrů a také stylů uchopení, které mohou být pro konstruktéra, který nezná všechny možnosti, mírně matoucí.

CO JE TO ZÁPADKA?

Jednoduše řečeno, západka je navržena tak, aby udržela dveře skříně zavřené a umožnila koncovému uživateli snadný přístup do jejího vnitřku. Západka skříně je spojovací prvek, který drží dveře skříně bezpečně připevněné k rámu. Ačkoli to může znít jednoduše, západky skříně mají různé způsoby ovládání.

TYPY ZÁPADEK, KTERÉ BY KONSTRUKTÉŘI MĚLI ZNÁT

Způsob ovládání závisí na tom, odkud bude do skříně přístup a zda nenarušuje pohledovou plochu. Obecně platí, že uživatel může otevřít západku tahem, tlačením, otáčením, posunutím nebo zvednutím rukou. Některé západky skříně využívají magnety, zatímco jiné využívají pružiny. Výběr západky skříně bude záviset na prostředí, potřebách uživatele atd.

VIDITELNÉ NEBO SKRYTÉ ZÁPADKY

Technici musí určit, zda bude západka skříně viditelná z vnější strany skříně. Viditelná západka upozorní koncové uživatele, jak ovládat dveře skříně, aby je otevřeli. Skrytá západka skříně, která se nachází za dvířky, může zlepšit vzhled skříně a doplnit průmyslový design. Skryté západky skříně mohou také poskytnout určité dodatečné zabezpečení, protože nežádoucí uživatel nemusí vědět, že vnější povrch lze otevřít.

OTOČNÉ ZÁPADKY

Mezi nejběžnější způsoby zajištění vík, dveří a panelů patří čtvrt otáčkové jazýčkové západky. V nabídce MAREK Industrial najdete jejich plastové, zinkové nebo nerezové varianty. K dispozici je také široká škála typů hlavy zámku pro ovládání kličkou, rukou nebo klíčem. Pro správný výběr je třeba znát tloušťku dvířek i zárubně, za kterou se bude jazýček zajišťovat.
Zámky a jazýčky se objednávají separátně. Dveře se zajistí otočením jazyku o 90 stupňů. Do této skupiny lze částečně zařadit i velmi oblíbené kompresní uzávěry E3 Vise Action, o kterých jsme se již dříve zmiňovali v samostatném článku. Velmi oblíbené jsou tyto typy západek u výrobců rozvaděčových skříní, kolejových vozidel nebo jednoúčelových strojů.

Pákové kompresní uzávěry C2 a C5

Mezi dlouhodobě oblíbené komponenty k zajištění dvířek a krytů patří i pákové kompresní uzávěry. Jsou robustní ale estetické a nejvhodnějším řešením v mobilních aplikacích nebo v prostředí, kde se vyskytují vibrace. Jeho přítlačná síla zamezí hluku způsobeného chvěním panelů a konstrukce zařízení. Jejich ovládání je intuitivní, jelikož k odjištění dochází stisknutím tlačítka. Pro aplikace, kde je vyžadována vyšší bezpečnost proti náhodnému otevření, může být tlačítko opatřeno i cylindrickým zámkem nebo otvorem pro odjištění speciální kličkou.
Tyto západky nejčastěji uvidíte u armádních a hasičských vozidel, na obytných nástavbách vozidel nebo na průmyslových strojích.

Zaklapávací uzávěry „Push to Close“

Tato skupina západek patří mezi nejvariabilnější a nabízí nejvíce variant řešení. Obecně je můžeme rozdělit na ty které se odjišťují zatáhnutím, stisknutím, otočením, posunutím nebo zdvihem. Vybrat lze z těžkých provedení vhodných pro venkovní použití až po lehké interiérové komponenty z plastu.
Samozřejmostí je výběr z materiálů jako nerez ocel, plast, zinková slitina a další. Mohou být opatřeny cylindrickým zámkem pro vyšší bezpečnostní nároky.
Tyto prvky se objevují na krytech strojů, mobilních generátorech, v interiérech obytných nebo skříňových vestaveb i u menších přístrojů a spotřebičů.

Skryté tlačné uzávěry pro kompaktní design

Skrytá dotyková západka umožňuje vytvoření hladkého designu skříně bez úchytek a viditelného kování a zároveň umožňuje snadný přístup do vnitřku skříně. Dotyková západka se skládá ze samotného západkového mechanismu a protikusu pro zajištění dvířek. Dotykové západky lze skrýt za dvířky různých velikostí a tlouštěk a pomocí magnetických nebo mechanických sil zajistí dvířka a panely v zavřené pozici.
Funkce vysunutí dveří s pružinou umožňuje uživatelům jednoduše zatlačit na dveře skříně, aby uvolnili západku a otevřeli ji. Když na západku působí síla, západka se uvolní a pružinový mechanismus vyvine sílu na dveře skříně, aby je otevřel. Za účelem zavření dvířek skříně uživatel jednoduše zatlačí dvířka a zajistí ji zpět na místě.
Magnetické dotykové západky obsahují magnet na konci pružinového plunžru, který drží dveře zavřené. Pro otevření skříně uživatel stiskne dvířka a pružinový píst se otevře a dvířka se vysunou. Uživatel poté znovu stiskne, aby stlačil pružinový plunžr a spojil magnet s kovovými dvířky nebo namontovanou zarážecí deskou.

Faktory ovlivňující výběr západky

Při výběru vhodného uzávěru je nutné myslet na to, zda bude západka umístěna ve vnitřním nebo vnějším prostředí. To zejména kvůli výběru vhodného materiálu. Dále jaká je tloušťka panelu, ve kterém bude instalována a tloušťka zárubně o kterou se zajistí, tj. celková svěrná vzdálenost tzv. GRIP. Z pohledu koncového uživatele pak je třeba zohlednit, zda je dostatečně velká pro použití v rukavicích případně dle okolního prostoru, zda s ní lze snad manipulovat. V neposlední řadě je třeba myslet na bezpečnost ve smyslu neoprávněného otevření nebo náhodného otevření v provozu, které vyřeší sekundární systém zajištění příp. zamykání klíčkem.

S výběrem vhodného dílu pro Vaši aplikaci se obraťte na našeho specialistu sortimentu Southco:
Ing. Michal Paďour
mpadour@marek.eu
+420 724 762 775

Související produkty

≪ Stavitelné nohy a nožky – Jak vybrat ty správné?Druhy pantů a závěsů a kde je použít >