Víte jak změřit O-kroužky a navrhnout pro ně drážky?Jak změřit o kroužek

 1. Pomocí posuvného měřítka (šuplery) změřte vzdálenost mezi vnějšími hranami o-kroužku = D1
 2. Opětovným použitím posuvného měřítka změřte průměr průřezu o-kroužku = D2
 3. Dle druhů montáže, rozměrů drážky a deformace z tabulek níže zohledněte správný výběr rozměru o-kroužkuO-kroužek je těsnicí prvek, kterým lze spolehlivě utěsnit kapaliny a plyny. Těsnicí schopnost je dána axiálním nebo radiálním stlačením průřezu. Jsou vhodné pro statické a vedlejší dynamické použití. O-kroužky lze vestavět jak radiálně, tak i axiálně těsnící. V provozním stavu zesílí tlak média deformaci O-kroužku a zvýší tak těsnicí funkci. O-kroužek se používá převážně pro statická utěsnění. Pro dynamické utěsnění v hydraulice a pneumatice by měl být používán pouze omezeně (v závislosti na tlaku, rychlosti a teplotě). Kvůli třecímu odporu by přitom měla být vždy zvolena menší předkomprese než u statických aplikací. U dynamických aplikací je vždy třeba dbát na dostatečné mazání. 

Přírubové těsnění axiální montáž staticky těsnící Při tlaku zevnitř platí: vnější průměr O-kroužku (D1 + 2 x D2) cca o 2 % větší než vnější průměr drážky D5 D1 ~ D5 × 1,02 –2 x D2
Přírubové těsnění axiální montáž staticky těsnící Při tlaku zvenku platí: průměr O-kroužku D1 o cca 2 % menší než vnitřní průměr drážka D6 D1 ~ D6 × 0,98
Těsnění pístnice (těsnící vnitřně) radiální montáž staticky/dynamicky těsnící Pro použití s vnitřním těsněním platí: průměr O-kroužku D1 = D4
Těsnění pístu (těsnící zvenku) radiální montáž staticky/dynamicky těsnící Pro použití s vnějším těsněním platí: průměr O-kroužku D1 ≤ D3
Kromě toho existují ještě další způsoby montáže, jako je lichoběžníková drážka a trojúhelníková drážka. Jelikož výroba lichoběžníkové i trojúhelníkové drážky je obtížná a drahá, upřednostňuje se montáž obdélníkové drážky.

Rozměry mezer
O-kroužek se pomocí tlaku přitlačí ke straně, na kterou nepůsobí tlak. Aby se zabránilo tomu, že by přitom mohl být O-kroužek zatlačen do těsnicí mezery, by měla být tato mezera udržována co nejmenší. Příliš velká těsnicí mezera může vést ke zničení O-kroužku z důvodu vytlačení z mezery.


Směrné hodnoty rozměrů mezer pro standardní elastomery uvedené v tabulce představují u centrického uspořádání vestavných dílů maximální hodnoty. Přípustné hodnoty pro těsnicí mezeru jsou závislé na tlaku, tvrdosti materiálu a průměru. Veškeré údaje jsou založeny na empirických hodnotách a jsou pouze směrnými hodnotami.

Poloměry drážek
Vnitřní a vnější hrany nesmí vykazovat žádné ostré hrany. Všechny hrany, které přicházejí do styku s O-kroužkem musí být kompletně odhrotovány a musí mít kruhový tvar. Je třeba dodržovat poloměry vztahující se k tloušťce kroužku. Přípustné jsou šikmé boky drážek až cca 5°.

Zaváděcí úkos E
Pro zajištění odborné montáže musí být vestavné díly opatřeny zaváděcími úkosy, aby se při montáži nepoškodil O-kroužek.


Drsnosti povrchů
Aby se dosáhlo optimálního těsnicího účinku, musí kontaktní plochy splňovat minimální kvalitu. Požadavky na povrch jsou především závislé na typu aplikace. Speciálně při použití dynamického těsnění nebo u pulzujících tlaků musí být povrch jemnější než v případě statických aplikací. Uvedené hodnoty jsou použitelné pro většinu aplikací těsnění a je třeba chápat je jako doporučení.Montážní pokyny
Aby mohl O-kroužek plnit svou odpovídající těsnicí funkci, musí se při montáži zabránit veškerému poškození O-kroužku, jinak mohou vzniknout netěsnosti. Z toho důvodu je třeba nutně dodržovat následující montážní pokyny:

 • Dodržujte definované najížděcí úkosy a požadované drsnosti povrchů
 • Všechny hrany, přes které vede O-kroužek, musí být v místě přechodu bez hrotů a kruhové.
 • Nečistota, hobliny a všechny ostatní částečky musí být odstraněny ze vstupního prostoru a drážky
 • Používejte montážní pomůcky (pouzdra) při přejíždění závitů a nevyhnutelných ostrých hran a rohů
 • Pokud je to možné, používejte při montáži montážní tuk/olej (dbejte na odolnost)
 • Nepoužívejte žádné ostrohranné montážní nástroje a pomůcky
 • Kvůli možnému ztvrdnutí se O-kroužky nesmí nikdy přilepovat
 • O-kroužky se při montáži nesmí přetáčet/překru­covat
 • Krátkodobé roztažení o 20% vztahující se k vnitřnímu průměru je pro montáž přípustné

Dimenzování a výběr O-kroužků
Pro dosažení optimálního těsnicího účinku je třeba volit O-kroužky s co největší tloušťkou O-kroužku. Zejména při nepříznivých tolerančních podmínkách nutno zvolit neblíže tlustší O-kroužek.


Těsnicí účinek O-kroužku vytváří jeho předběžné stlačení.
Podle druhu použití by mělo být dosaženo následujících hodnot:

 • statické utěsnění 15 – 30 %
 • dynamické utěsnění 10 – 18 % (hydraulika)
 • dynamické utěsnění 4 – 12 % (pneumatika)

Ve vedlejší tabulce je uvedeno doporučení pro předběžné
stlačení O-kroužku v závislosti na tloušťce O-kroužku D2 a druhu
použití.

V namontovaném stavu by se O-kroužek měl ve vztahu na vnitřní průměr

 • max. o 6 % roztáhnout
 • max. o 3 % stlačitMontážní rozměry obdélníkové drážky
Hodnoty a tolerance uvedené v tabulce platí pro O-kroužky z NBR 70 Shore A. Zpravidla mohou být tyto hodnoty převzaty i pro ostatní materiály a tvrdosti materiálů, popř. je třeba pouze přizpůsobit hloubku drážky. Uvedené hodnoty jsou použítelné pro velkou většinu aplikací těsnění a je třeba je chápat jako doporučení.Tabulka montážních rozměrů Tabulka montážních rozměrů

Související produkty

≪ Typy pantů a závěsů a kde je použítVrtací pouzdra >