Strediace, oporné a upevňovacie čapy | polohovacie prvky