Automatizačné prvky 4. generácie s IO-link pripojením


Každý prvok, ktorý je súčasťou zariadenia na úrovni 4. priemyselnej revolúcie (PRIEMYSEL 4.0) musí byť schopný obojstrannej komunikácie vo štandarde IO-link. Z toho vyplýva, že musí obsahovať digitálnu časť, počítač, ktorý túto komunikáciu zabezpečí. Prítomnosť počítača umožňuje doplniť základné funkcie prvku o ďalšiu nadstavbu. V súčasnosti sa jedná predovšetkým o poskytovanie podrobného záznamu činnosti všetkých častí prvku. Tieto údaje slúžia na vzdialenú diagnostiku a predpoveď poruchy.
Pre potreby nastavovania sa prvky vyrábajú v prevedení pre výhradne vzdialenú komunikáciu, t.j. majú iba komunikačný konektor alebo sú osadené displejom a tlačidlami, prípadne komunikujú bezdrôtovo s aplikáciou v telefóne alebo tablete. Existujú rôzne kombinácie týchto možností. Prívlastok chytré (Smart) si naozaj zaslúžia.
MAREK Industrial v tejto oblasti ponúka pomerne široký sortiment vákuovej technológie, klasickej regulácie, odmeriavania a servopohonov.

Vákuová technológia

Dodávame výrobky dlhoročného výrobcu všetkého pre vákuum, firmy Schmalz, ktorú zastupujeme a prevádzkujeme Servisné centrum Schmalz.

Zdroje vákua – ejektory sú základom každej technológie využívajúcej vákuum.

Miniaturní kompaktní ejektor SCPMiMiniaturní kompaktní ejektor SCPMi

Miniatúrne kompaktné ejektory SCPMi
https://www.marek.eu/…scpmc-scpmi/
Možno ich aplikovať v terminálovej verzii až 16 prvkov alebo umiestniť v čo najkratšej vzdialenosti od výkonného prvku. Sú schopné práce v extrémne krátkom cykle. Boli vyvinuté pre aplikácie do výroby elektroniky pri manipulácii a osadzovaní dosiek plošných spojov a iných málo priedušných materiálov. Sacia kapacita je podľa typu 2–20 litrov / min.

Výkonné kompaktné ejektory SXMPi
https://www.marek.eu/…i-s-io-link/
Uplatnia sa vo výrobných linkách pri manipulácii s plechmi a inými nepriedušnými dielmi. Zvládajú krátke pracovné cykly a ich sacia kapacita dosahuje až 300 litrov / min. Dodáva sa aj vo variante Class B, ktorá sa v zásade líši len iným zapojením konektorov IO-link.

Výkonný kompaktní ejektor SXMPiVýkonný kompaktní ejektor SXMPi

**Kompaktné ejektory SCPI/SMPi **
https://www.marek.eu/…y-scpi-smpi/
Menej výkonné ako SXMPi, uplatnia sa aj v baliacich linkách a výrobe automobilových súčiastok. Sacia kapacita 100 až 180 litrov / min.

Kompaktné ejektory SCPS
https://www.marek.eu/…-scps-scpsi/
Určené aj pre ľahko priedušné materiály a krátke pracovné cykly. Typické použitie je na automatickú manipuláciu s malými objektami. Sacia kapacita 20 až 80 litrov / min.

Kompaktné ejektory pre porézne materiály SCPS-L
https://www.marek.eu/…cps-scpsi-l/
Sú vhodné na rýchlu manipuláciu aj s objektami typu kartónov alebo vriec v automatických linkách. Sacia kapacita až 300 litrov / min.

Kompaktní ejektor pro pórezní materiály SCPSi-LKompaktní ejektor pro pórezní materiály SCPSi-L


Compact Terminal SCTSi
https://www.marek.eu/…io-link.html
Slúži na inštaláciu rôznych ejektorov do kompaktného celku. Tlakový vzduch je privedený centrálne. Jednotlivé ejektory sa ovládajú samostatne. Šetrí miesto aj energie.

Schmalz dodáva aj IO-link riadené spínače tlaku a vákua
https://www.marek.eu/…spinace-vsi/
Sú v prevedení s displejom alebo bez displeja.

IO-link řízené spínače tlaku a vakuaIO-link řízené spínače tlaku a vakuaSchmalz Connect Suite
https://www.schmalz.com/…onnect-suite 

Pre správu IO-link kompatibilných prvkov je k dispozícii Schmalz Connect Suite
Je to kompaktné hardwarové zariadenie, ktoré sa jednoducho pripojí k sieti spájajúcej IO-link kompatibilné zariadenia a s obsluhou komunikuje pomocou webového rozhrania. Umožní uviesť do prevádzky jednotlivé zariadenia, monitorovať ich prevádzku, vykonávať servisné úkony a analyzovať chyby. Pracuje úplne nezávisle. Nevyžaduje interakciu s riadiacim centrom siete.

Schmalz Connect SuiteSchmalz Connect SuitePre servisné úlohy je určený Smart Device Interface SDI
https://www.schmalz.com/…nterface-sdi
Prepája IO-link prvok s osobným počítačom a umožňuje ho nastavovať a analyzovať. V podstate to je obdoba riešenia pre prvky s NFC rozhraním a ich nastavenie a servis pomocou mobilného telefónu s programom Schmalz ControlRoom.

Smart Device Interface SDISmart Device Interface SDIKlasická regulácia

Pre klasickú reguláciu ponúkame produkty firmy Camozzi Automation, ktorá pôsobí v rámci Camozzi Holding. Podnik má výrobné závody v západnej i východnej Európe, jeden i v Česku. Regulačné prvky 4. generácie sú najnovšie inovácie tohto veľkého výrobcu predovšetkým pneumatických prvkov.

Proporcionálny tlakový regulátor radu Series PRE
https://cz.automation.camozzi.com/…oilvision.kl
Regulátor je vybavený novou technológiou CoilVision®, ktorá nepretržite monitoruje prevádzku elektromagnetických ventilov v regulátore a zabraňuje možným poruchám. Dodáva sa v rôznych veľkostiach a konfiguráciách. Je to moderný digitálny proporcionálny regulátor, ktorý vyhovie všetkým požiadavkám na tento typ techniky.

Proporcionální tlakový regulátor řady Series PREProporcionální tlakový regulátor řady Series PRE


Series D – Ventilové bloky s CoilVision technológiou
https://www.marek.eu/…hnology.html Technológia CoilVision® prináša proaktívne riadenie výkonových parametrov, napríklad spotreby el. energie a teploty cievky pneumatických ventilov. Tiež prenáša prevádzkové údaje, históriu alarmov a stav systému do automatu PLC, alebo prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN do brány IIoT (Industrial Internet of Things) a do cloudu. Plne využíva možnosti zbernice IO-link a radí sa na špici kompaktných pneumatických ventilov 4. generácie.

Series D - Ventilové ostrovy s CoilVision technologiíSeries D – Ventilové ostrovy s CoilVision technologií


Digitálne odmeriavanie

Dodávame výrobky firmy SIKO GmBH, ktorá sa z pôvodného výrobcu mechanických indikátorov vyvinula na veľmi pokrokového producenta snímačov a aktuátorov na meranie polohy a uhlov.

Absolútny magnetický snímač MSA213C
https://www.marek.eu/…msa213c.html < br> Popri všetkých obvyklých analógových a digitálnych pripojeniach ponúka aj verziu s IO-link. Snímač vyniká vysokou presnosťou: absolútna presnosť 1 mikrometrov opakovaná presnosť max. ± 1 mikrometrov

Ukazovateľ polohy AP10S
https://www.marek.eu/…y-ap10s.html < br> Elektronický ukazovateľ polohy s konektorom na pripojenie magnetického senzora. Má dva displeje – na skutočnú a žiadanú hodnotu. Nastavovanie tak môže byť plne ručné, ručné na zobrazenú hodnotu alebo plne automatické servopohonom s kontrolným odpočtom na ukazovateli.

Ukazatel polohy AP10SUkazatel polohy AP10S

Aktuátor AG03/1
https://www.marek.eu/…ieldbus.html
Posledné inovácie servopohonu určeného predovšetkým na nastavovanie. Táto rada je overená mnohoročným priemyselným nasadením. Podobne ako ostatné produkty SIKO je aj tento servopohon mechanicky kompatibilný s predchádzajúcimi verziami a uľahčuje konštrukčnú prácu pri inovácii a modernizácii strojov.

Aktuátor AG03/1Aktuátor AG03/1


Všetky nami ponúkané prvky sú vyrábané v Európe a majú kvalitnú a dostupnú technickú podporu a pomoc. Ich výrobcovia pôsobia na trhu už desiatky rokov a ich 4. generácie snímačov a aktuátorov nadväzuje na predchádzajúci rad 3. generácie, overené v priemyselnom nasadení. Je to prirodzená evolúcia osvedčených produktov.

Súvisiace produkty

≪ Rýchla zmena z pevného stola na pojazdný vozík!Brzdiace systémy a príslušenstvo pre sklápaciu pultovú dosku >