Automatizační prvky 4. generace s IO-link připojením


Každý prvek, který je součástí zařízení na úrovni 4. průmyslové revoluce (PRŮMYSL 4.0) musí být schopen oboustranné komunikace ve standartu IO-link. Z toho vyplývá, že musí obsahovat digitální část, počítač, který tuto komunikaci zabezpečí. Přítomnost počítače umožňuje doplnit základní funkce prvku o další nadstavbu. V současnosti se jedná především o poskytování podrobného záznamu činnosti všech částí prvku. Tyto údaje slouží pro vzdálenou diagnostiku a předpověď poruchy.
Pro potřeby seřizování a nastavování se prvky vyrábí v provedení pro výhradně vzdálenou komunikaci, t.j. mají pouze komunikační konektor nebo jsou osazené displejem a tlačítky, případně komunikují bezdrátově s aplikací v telefonu nebo tabletu. Existují různé kombinace těchto možností. Přívlastek chytré (Smart) si opravdu zaslouží.
MAREK Industrial v této oblasti nabízí poměrně široký sortiment vakuové technologie, klasické regulace, odměřování a servopohonů.

Vakuová technologie

Dodáváme výrobky dlouholetého výrobce všeho pro vakuum, firmy Schmalz, kterou zastupujeme a provozujeme Servisní centrum Schmalz.

Zdroje vakua – ejektory jsou základem každé technologie využívající vakua.

Miniaturní kompaktní ejektor SCPMiMiniaturní kompaktní ejektor SCPMi


Miniaturní kompaktní ejektory SCPMi
https://www.marek.eu/…scpmc-scpmi/
Lze je aplikovat v terminálové verzi až 16 prvků nebo umístit v co nejkratší vzdálenosti od výkonného prvku. Jsou schopné práce v extrémně krátkém cyklu. Byly vyvinuty pro aplikace do výroby elektroniky při manipulaci a osazování desek plošných spojů a jiných málo průdušných materiálů. Sací kapacita je podle typu 2–20 litrů/min.

Výkonné kompaktní ejektory SXMPi
https://www.marek.eu/…i-s-io-link/
Uplatní se ve výrobních linkách při manipulaci s plechy a jinými neprůdušnými díly. Zvládají krátké pracovní cykly a jejich sací kapacita dosahuje až 300 litrů/min. Dodává se i ve variantě Class B, která se v zásadě liší jen jiným zapojením konektorů IO-link.

Výkonný kompaktní ejektor SXMPiVýkonný kompaktní ejektor SXMPi


Kompaktní ejektory SCPi / SMPi
https://www.marek.eu/…y-scpi-smpi/
Méně výkonné než SXMPi, uplatní se i v balicích linkách a výrobě automobilových součástek. Sací kapacita 100 až 180 litrů/min.

Kompaktní ejektory SCPSi
https://www.marek.eu/…-scps-scpsi/
Určené i pro lehce prodyšné materiály a krátké pracovní cykly. Typické použití je pro automatickou manipulaci s malými objekty. Sací kapacita 20 až 80 litrů/min.

Kompaktní ejektory pro pórezní materiály SCPSi-L
https://www.marek.eu/…cps-scpsi-l/
Jsou vhodné pro rychlou manipulaci i s objekty typu kartonů nebo pytlů v automatických linkách. Sací kapacita až 300 litrů/min.

Kompaktní ejektor pro pórezní materiály SCPSi-LKompaktní ejektor pro pórezní materiály SCPSi-LCompact Terminal SCTSi
https://www.marek.eu/…io-link.html
Slouží pro instalaci různých ejektorů do kompaktního celku. Tlakový vzduch je přiveden centrálně. Jednotlivé ejektory se ovládají samostatně. Šetří místo i energie.

Schmalz dodává i IO-link řízené spínače tlaku a vakua
https://www.marek.eu/…spinace-vsi/
Jsou v provedení s displejem nebo bez displeje.

IO-link řízené spínače tlaku a vakuaIO-link řízené spínače tlaku a vakuaSchmalz Connect Suite
https://www.schmalz.com/…onnect-suite

Pro správu IO-link kompatibilních prvků je k dispozici Schmalz Connect Suite
Je to kompaktní hardwarové zařízení, které se prostě připojí k síti spojující IO-link kompatibilní zařízení a s obsluhou komunikuje pomocí webového rozhraní. Umožní uvést do provozu jednotlivá zařízení, monitorovat jejich provoz, provádět servisní úkony a analyzovat chyby. Pracuje zcela nezávisle. Nevyžaduje interakci s řídicím centrem sítě.

Schmalz Connect SuiteSchmalz Connect Suite
Pro servisní úkoly je určený Smart Device Interface SDI
https://www.schmalz.com/…nterface-sdi
Propojuje IO-link prvek s osobním počítačem a umožňuje ho nastavovat a analyzovat. V podstatě to je obdoba řešení pro prvky s NFC interfacem a jejich nastavení a servis pomocí mobilního telefonu s programem Schmalz ControlRoom.

Smart Device Interface SDISmart Device Interface SDI
Klasická regulace

Pro klasickou regulaci nabízíme produkty firmy Camozzi Automation, která působí v rámci Camozzi Holding. Podnik má výrobní závody v západní i východní Evropě, jeden i v Česku. Regulační prvky 4. generace jsou nejnovější inovací tohoto velkého výrobce především pneumatických prvků.

Proporcionální tlakový regulátor řady Series PRE
https://cz.automation.camozzi.com/…oilvision.kl
Regulátor je vybavený novou technologií CoilVision®, která nepřetržitě monitoruje provoz elektromagnetických ventilů v regulátoru a zabraňuje možným poruchám. Dodává se v různých velikostech a konfiguracích. Je to moderní digitální proporcionální regulátor, který vyhoví všem požadavkům na tento typ techniky.

Proporcionální tlakový regulátor řady Series PREProporcionální tlakový regulátor řady Series PRE
Series D – Ventilové bloky s CoilVision technologií
https://www.marek.eu/…hnology.html Technologie CoilVision® přináší proaktivní řízení výkonových parametrů, například spotřeby el. energie a teploty cívky pneumatických ventilů. Také přenáší provozní údaje, historii alarmů a stav systému do automatu PLC, nebo prostřednictvím bezdrátové sítě LAN do brány IIoT (Industrial Internet of Things) a do cloudu. Plně využívá možnosti sběrnice IO-link a řadí se na špici kompaktních pneumatických ventilů 4. generace.

Series D - Ventilové ostrovy s CoilVision technologiíSeries D – Ventilové ostrovy s CoilVision technologií


Digitální odměřování

Dodáváme výrobky firmy SIKO GmBH, která se z původního výrobce mechanických indikátorů vyvinula ve velmi pokrokového producenta snímačů a aktuátorů pro měření polohy a úhlů.

Absolutní magnetický snímač MSA213C
https://www.marek.eu/…msa213c.html
Vedle všech obvyklých analogových a digitálních připojení nabízí i verzi s IO-link. Snímač vyniká vysokou přesností: absolutní přesnost 1 μm opakovaná přesnost max. ±1 μm

Ukazatel polohy AP10S
https://www.marek.eu/…y-ap10s.html
Elektronický ukazatel polohy s konektorem pro připojení magnetického senzoru. Má dva displeje – pro skutečnou a žádanou hodnotu. Nastavování tak může být plně ruční, ruční na zobrazenou hodnotu nebo plně automatické servopohonem s kontrolním odečtem na ukazateli.

Ukazatel polohy AP10SUkazatel polohy AP10S


Aktuátor AG03/1
https://www.marek.eu/…ieldbus.html
Poslední inovace servopohonu určeného především pro nastavování. Tato řada je ověřená mnohaletým průmyslovým nasazením. Podobně jako ostatní produkty SIKO je i tento servopohon mechanicky kompatibilní s předešlými verzemi a usnadňuje konstrukční práci při inovaci a modernizaci strojů.

Aktuátor AG03/1Aktuátor AG03/1
Všechny námi nabízené prvky jsou vyráběné v Evropě a mají kvalitní a dostupnou technickou podporu a pomoc. Jejich výrobci působí na trhu již desítky let a jejich 4. generace snímačů a aktuátorů navazuje na předchozí řadu 3. generace, ověřené v průmyslovém nasazení. Je to přirozená evoluce osvědčených produktů.

Související produkty

≪ Rychlá změna z pevného stolu na pojízdný vozík!Brzdicí systémy a příslušenství pro sklápěcí pultovou desku >