Priemyselné západky a uzávery, kde a ako ich použiť?V rámci konštrukčných návrhov skrine, nadstavby, krytu a ich prístupových riešení, je nutné vziať do úvahy aký vhodný typ zatvárania zvoliť a ktorý typ zámku alebo západky vybrať. Často sa tak stretávajú požiadavky na funkčnosť s požiadavkami na estetiku. Nájsť ideálne riešenie, ktoré splní oba parametre, potom vyžaduje dobrú znalosť ponúkaných komponentov a dostupných variantov. Nie všetky dvere skrine sú rovnaké, preto jeden typ západky nemusí fungovať pre všetky zdanlivo podobné aplikácie. Existuje niekoľko spôsobov ovládania uzáverov a tiež štýlov uchopenia, ktoré môžu byť pre konštruktéra, ktorý nepozná všetky možnosti, mierne mätúce.

ČO JE TO ZÁPADKA?

Jednoducho povedané, západka je navrhnutá tak, aby udržala dvere skrine zatvorené a umožnila koncovému užívateľovi ľahký prístup do jej vnútra. Západka skrine je spojovací prvok, ktorý drží dvere skrine bezpečne pripevnené k rámu. Hoci to môže znieť jednoducho, západky skrine majú rôzne spôsoby ovládania.

TYPY ZÁPADOK, KTORÉ BY KONŠTRUKTÉRI MALI POZNAŤ

Spôsob ovládania závisí od toho, odkiaľ bude do skrine prístup a či nenarušuje pohľadovú plochu. Všeobecne platí, že používateľ môže otvoriť západku ťahom, tlačením, otáčaním, posunutím alebo zdvihnutím rúk. Niektoré západky skrine využívajú magnety, zatiaľ čo iné využívajú pružiny. Výber západky skrine bude závisieť od prostredia, potrieb užívateľa atď.

VIDITEĽNÉ ALEBO SKRYTÉ ZÁPADKY

Technici musia určiť, či bude západka skrine viditeľná z vonkajšej strany skrine. Viditeľná západka upozorní koncových užívateľov, ako ovládať dvere skrine, aby ich otvorili. Skrytá západka skrine, ktorá sa nachádza za dvierkami, môže zlepšiť vzhľad skrine a doplniť priemyselný design. Skryté západky skrine môžu tiež poskytnúť určité dodatočné zabezpečenie, pretože nežiaduci používateľ nemusí vedieť, že vonkajší povrch je možné otvoriť.

OTOČNÉ ZÁPADKY

Medzi najbežnejšie spôsoby zaistenia viek, dverí a panelov patria štvrťotáčkové jazýčkové západky. V ponuke MAREK Industrial nájdete ich plastové, zinkové alebo nerezové varianty. K dispozícii je aj široká škála typov hlavy zámku na ovládanie kľučkou, rukou alebo kľúčom. Pre správny výber treba poznať hrúbku dvierok i zárubne, za ktorou sa bude jazýček zaisťovať.
Zámky a jazýčky sa objednávajú separátne. Dvere sa zaistia otočením jazyka o 90 stupňov. Do tejto skupiny je možné čiastočne zaradiť aj veľmi obľúbené kompresné uzávery E3 Vise Action, o ktorých sme sa už predtým zmieňovali v samostatnom článku. Veľmi obľúbené sú tieto typy západiek u výrobcov rozvádzačových skríň, koľajových vozidiel alebo jednoúčelových strojov.

Pákové kompresné uzávery C2 a C5

Medzi dlhodobo obľúbené komponenty na zaistenie dvierok a krytov patria aj pákové kompresné uzávery. Sú robustné ale estetické a najvhodnejším riešením v mobilných aplikáciách alebo v prostredí, kde sa vyskytujú vibrácie. Jeho prítlačná sila zamedzí hluku spôsobeného chvením panelov a konštrukcie zariadenia. Ich ovládanie je intuitívne, pretože k odisteniu dochádza stlačením tlačidla. Pre aplikácie, kde je vyžadovaná vyššia bezpečnosť proti náhodnému otvoreniu, môže byť tlačidlo opatrené aj cylindrickým zámkom alebo otvorom na odistenie špeciálnou kľučkou.
Tieto západky najčastejšie uvidíte pri armádnych a hasičských vozidlách, na obytných nadstavbách vozidiel alebo na priemyselných strojoch.

Zaklapávacie uzávery „Push to Close“

Táto skupina západiek patrí medzi najvariabilnejšie a ponúka najviac variant riešení. Všeobecne ich môžeme rozdeliť na tie ktoré sa odisťujú zatiahnutím, stlačením, otočením, posunutím alebo zdvihom. Vybrať sa dá z ťažkých prevedení vhodných na vonkajšie použitie až po ľahké interiérové komponenty z plastu. Samozrejmosťou je výber z materiálov ako nehrdzavejúca oceľ, plast, zinková zliatina a ďalšie. Môžu byť opatrené cylindrickým zámkom pre vyššie bezpečnostné nároky.
Tieto prvky sa objavujú na krytoch strojov, mobilných generátoroch, v interiéroch obytných alebo skriňových vstavieb aj pri menších prístrojoch a spotrebičoch.

Skryté tlačné uzávery pre kompaktný dizajn

Skrytá dotyková západka umožňuje vytvorenie hladkého dizajnu skrine bez úchytiek a viditeľného kovania a zároveň umožňuje ľahký prístup do vnútra skrine. Dotyková západka sa skladá zo samotného západkového mechanizmu a protikusu na zaistenie dvierok. Dotykové západky je možné skryť za dvierkami rôznych veľkostí a hrúbok a pomocou magnetických alebo mechanických síl zaistí dvierka a panely v zatvorenej pozícii.
Funkcia vysunutia dverí s pružinou umožňuje používateľom jednoducho zatlačiť na dvere skrine, aby uvoľnili západku a otvorili ju. Keď na západku pôsobí sila, západka sa uvoľní a pružinový mechanizmus vyvinie silu na dvere skrine, aby ich otvoril. Za účelom zatvorenia dvierok skrine užívateľ jednoducho zatlačí dvierka a zaistí ju späť na mieste.
Magnetické dotykové západky obsahujú magnet na konci pružinového plunžra, ktorý drží dvere zatvorené. Pre otvorenie skrine užívateľ stlačí dvierka a pružinový piest sa otvorí a dvierka sa vysunú. Užívateľ potom znovu stlačí, aby stlačil pružinový plunžr a spojil magnet s kovovými dvierkami alebo namontovanou zarážacou doskou.

Faktory ovplyvňujúce výber západky

Pri výbere vhodného uzáveru je nutné myslieť na to, či bude západka umiestnená vo vnútornom alebo vonkajšom prostredí. To najmä kvôli výberu vhodného materiálu. Ďalej aká je hrúbka panelu, v ktorom bude inštalovaná a hrúbka zárubne, o ktorú sa zaistí, tj celková zverná vzdialenosť tzv. GRIP. Z pohľadu koncového užívateľa potom treba zohľadniť, či je dostatočne veľká na použitie v rukaviciach prípadne podľa okolitého priestoru, či s ňou možno snáď manipulovať. V neposlednom rade je treba myslieť na bezpečnosť v zmysle neoprávneného otvorenia alebo náhodného otvorenia v prevádzke, ktoré vyriešia sekundárny systém zaistenia príp. zamykanie kľúčikom.

S výberom vhodného dielu pre vašu aplikáciu sa obráťte na nášho špecialistu na sortiment Southco:
Ing. Michal Paďour
mpadour@marek.eu
+420 724 762 775

Súvisiace produkty

≪ Nastaviteľné nohy a nožičky – Ako si vybrať tie správne?Typy pántov a závesov a kde ich použiť >