Viete ako zmerať O-krúžky a navrhnúť pre ne drážky?Ako zmerať o krúžok

Pomocou posuvného merítka (šuplera) zmerajte vzdialenosť medzi vnútornými hranami o-krúžku = D1

Opätovným použitím posuvného merítka zmerajte priemer prierezu o-krúžku = D2

Podľa druhov montáže, rozmerov drážky a deformácie z tabuliek nižšie zohľadnite správny výber rozmeru o-krúžku

O-krúžok je tesniaci prvok, ktorým je možné spoľahlivo utesniť kvapaliny a plyny. Tesniaca schopnosť je daná axiálnym alebo radiálnym stlačením prierezu. Sú vhodné na statické a vedľajšie dynamické použitia. O-krúžky je možné vstavať ako radiálne, tak aj axiálne tesniace. V prevádzkovom stave zosilnie tlak média deformácie O-krúžku a zvýši tak tesniacu funkciu. O-krúžok sa používa prevažne na statické utesnenie. Na dynamické utesnenie v hydraulike a pneumatike by mal byť používaný len obmedzene (v závislosti od tlaku, rýchlosti a teplote). Kvôli treciemu odporu by pritom mala byť vždy zvolená menšia predkompresia než u statických aplikácií. U dynamických aplikácií je vždy treba dbať na dostatočné mazanie. 

Prírubové tesnenie axiálna montáž staticky tesniace Pri tlaku zvnútra platí: vonkajší priemer O-krúžku (D1 + 2 x D2) cca o 2 % väčší než vonkajší priemer drážky D5 D1 ~ D5 × 1,02 –2 x D2
Prírubové tesnenie axiálna montáž staticky tesniace Pri tlaku zvonku platí: priemer O-krúžku D1 o cca 2% menší ako vnútorný priemer drážka D6 D1 ~ D6 × 0,98
Tesnenie piestnice (tesniace vnútri) radiálna montáž staticky / dynamicky tesniace Na použitie s vnútorným tesnením platí: priemer O-krúžku D1 = D4
Tesnenie piestu (tesniace zvonku) radiálna montáž staticky / dynamicky tesniace Na použitie s vonkajším tesnením platí: priemer O-krúžku D1 ≤ D3
Okrem toho existujú ešte ďalšie spôsoby montáže, ako je lichobežníková drážka a trojuholníková drážka. Keďže výroba lichobežníkovej aj trojuholníkovej drážky je obtiažna a drahá, uprednostňuje sa montáž obdĺžnikovej drážky.

Rozmery medzier
O-krúžok sa pomocou tlaku pritlačí k strane, na ktorú nepôsobí tlak. aby sa zabránilo tomu, že by pritom mohol byť O-krúžok zatlačený do tesniacej medzery, by mala byť táto medzera udržovaná čo najmenšia. Príliš veľká tesniaca medzera môže viesť k zničeniu O-krúžku z dôvodu vytlačeniu z medzery.


Smerné hodnoty rozmerov medzier pre štandardné elastoméry uvedené v tabuľke predstavujú u centrického usporiadania vstavaných dielov maximálne hodnoty. Prípustné hodnoty pre tesniacu medzeru sú závislé od tlaku, tvrdosti materiálu a priemeru. Všetky údaje sú založené na empirických hodnotách a sú iba smernými hodnotami.

Polomery drážok
Vnútorné a vonkajšie hrany nesmú vykazovať žiadne ostré hrany. Všetky hrany, ktoré prichádzajú do styku s O-krúžkom musia byť kompletne odhrotované a musia mať kruhový tvar. Je potrebné dodržiavať polomery vzťahujúce sa k hrúbke krúžku. Prípustné sú šikmé boky drážok až cca 5 °.

Uvádzací úkos E
Na zaistenie odbornej montáže musia byť vstavané diely opatrené zavadzacími úkosmi, aby sa pri montáži nepoškodil O-krúžok.


Drsnosti povrchov
Aby sa dosiahlo optimálneho tesniaceho účinku, musia kontaktné plochy spĺňať minimálnu kvalitu. Požiadavky na povrch sú predovšetkým závislé od typu aplikácie. Špeciálne pri použití dynamického tesnenia alebo u pulzujúcich tlakov musí byť povrch jemnejší ako v prípade statických aplikácií. Uvedené hodnoty sú použiteľné pre väčšinu aplikácií tesnení a je potrebné chápať ich ako odporúčanie.Montážne pokyny
Aby mohol O-krúžok plniť svoju zodpovedajúcu tesniacu funkciu, musí sa pri montáži zabrániť každému poškodeniu O-krúžku, inak môžu vzniknúť netesnosti. Z toho dôvodu je potrebné nutne dodržiavať nasledujúce montážne pokyny:

 • Dodržujte definované nájazdové úkosy a požadované drsnosti povrchov
 • Všetky hrany, cez ktoré vedie O-krúžok, musí byť v mieste prechodu bez hrotov a kruhové.
 • Nečistota, hobliny a všetky ostatné čiastočky musia byť odstránené zo vstupného priestoru a drážky
 • Používajte montážnej pomôcky (púzdra) pri prechádzaní závitov a nevyhnutných ostrých hrán a rohov
 • Ak je to možné, používajte pri montáži montážny tuk / olej (dbajte na odolnosť)
 • Nepoužívajte žiadne ostrohranné montážne nástroje a pomôcky
 • Kvôli možnému stvrdnutiu sa O-krúžky nesmú nikdy prilepovať
 • O-krúžky sa pri montáži nesmú pretáčať / prekrúcať
 • Krátkodobé roztiahnutie o 20% vzťahujúce sa k vnútornému priemeru je pre montáž prípustné

Dimenzovanie a výber O-krúžkov
Na dosiahnutie optimálneho tesniaceho účinku je potrebné voliť O-krúžky s čo najväčšou hrúbkou O-krúžka. Najmä pri nepriaznivých tolerančných podmienkach je nutné zvoliť najbližšie hrubší O-krúžok.


Tesniaci účinok O-krúžku vytvára jeho predbežné stlačenie.
Podľa druhu použitia by sa malo dosiahnuť nasledovných hodnôt:

 • statické utesnenie 15 – 30%
 • dynamické utesnenie 10 – 18% (hydraulika)
 • dynamické utesnenie 4 – 12% (pneumatika)

Vo vedľajšej tabuľke je uvedené odporúčanie na predbežné
stlačenie O-krúžku v závislosti od hrúbky O-krúžka D2 a druhu
použitia.

V namontovanom stave by sa O-krúžok mal vo vzťahu na vnútorný priemer

 • max. o 6% roztiahnuť
 • max. o 3% stlačiťMontážne rozmery obdĺžnikovej drážky
Hodnoty a tolerancie uvedené v tabuľke platia pre O-krúžky z NBR 70 Shore A.
Spravidla môžu byť tieto hodnoty prevzaté aj pre ostatné materiály a tvrdosti materiálov, popr. je potrebné iba prispôsobiť hĺbku drážky. Uvedené hodnoty sú použiteľné pre veľkú väčšinu aplikácií tesnení a treba ich chápať ako odporúčanie.Tabulka montážních rozměrů Tabulka montážních rozměrů

Súvisiace produkty

≪ Typy pántov a závesov a kde ich použiťVŕtacie puzdrá >