Disipatívny materiál NBR-ESD pre vákuové prísavky

Publikované:Aplikácia

 • Manipulácia s elektronickými súčiastkami ako sú dosky plošných spojov (PCB),

  prázdne elektronické dosky a citlivé elektronické súčiastky

 • Použitie pri manipulácii so sklom displeja a s komponentami batérie
 • Použitie pri montáži elektronických súčiastok a finálnych výrobkov


Výhody

 • Disipatívny materiál na optimálne vyrovnanie potenciálu so špecifickým rozsahom odporu
 • Ochrana elektronických súčiastok rýchlym a riadeným výbojom
 • Bez uhlíka a povrchových náterov
 • Bez kontaminácie procesu vonkajšími časticami spôsobenými materiálom prísavky (napr. vodivé sadze)
 • Dostupné ako ploché a vlnovcové prísavky
 • Široká škála možností použitia vďaka rôznym prevedeniam

Informácie o materiále NBR-ESD

Nekontrolované elektrostatické výboje spôsobujú vysoké elektrické napätie a spôsobujú nezvratné poškodenie elektronickej súčiastky. Tieto napäťové výboje sú spôsobené veľkými potenciálnymi rozdielmi medzi dvoma dotýkajúcimi sa súčiastkami.

Elektrické, elektronické alebo optoelektronické súčiastky, ako sú dosky s plošnými spojmi alebo citlivé obvodové dosky, patria do skupiny citlivých na ESD.

Súčasťou týchto systémov sú vákuové prísavky J.Schmalz GmbH, ktoré podporujú požiadavky na bezporuchovú manipuláciu v chránenom priestore ESD.

≪ Rada EM-05 Electronic Slide BoltNový kompresný pákový uzáver s vizuálnym indikátorom >