Nová ovládací madla pro Jumbo Flex

Publikováno:Představujeme Vám tři nové typy ovládacích madel s různými doplňkovými funkcemi pro JumboFlex. Tyto rozšířené funkce nám pomohou pokračovat v úspěšném příběhu JumboFlexu tím, že dokážeme ještě individuálněji reagovat na požadavky našich zákazníků.

Kromě všestranných manipulačních úkolů úspěšného standardního ovládacího madla JumboFlex můžeme nyní ještě konkrétněji reagovat na následující požadavky našich zákazníků:

  • Maximální bezpečnost pro křehká břemena nebo handicapované uživatele
  • Zvýšená bezpečnost a ještě lepší ergonomie při uvolňování velkých gripprů z břemene v důvodu nižšího zbytkového vakua
  • Upuštění břemen, která nejsou náchylná k poškození, např. manipulace se zavazadly na letišti

Stručný přehled nejdůležitějších rozdílů a oblastí použití pro rozlišení mezi novými ovládacími madly:

≪ PF 2020Nový omezovač úhlu natočení s monitorováním procesu >