Disipativní materiál NBR-ESD pro vakuové přísavky

Publikováno:


Aplikace

  • Manipulace s elektronickými součástkami jako jsou desky plošných spojů (PCB), prázdné elektronické desky a citlivé elektronické součástky
  • Použití při manipulaci se sklem displeje a s komponenty baterie
  • Použití při montáži elektronických součástek a finálních výrobků

Výhody

  • Disipativní materiál pro optimální vyrovnání potenciálu se specifickým rozsahem odporu
  • Ochrana elektronických součástek rychlým a řízeným výbojem
  • Bez uhlíku a povrchových nátěrů
  • Bez kontaminace procesu vnějšími částicemi způsobenými materiálem přísavky (např. vodivé saze)
  • Dostupné jako ploché a vlnovcové přísavky
  • Široká škála možností použití díky různým provedením

Informace o materiálu NBR-ESD

Nekontrolované elektrostatické výboje způsobují vysoké elektrické napětí a způsobují nevratné poškození elektronické součástky. Tyto napěťové výboje jsou způsobeny velkými potenciálními rozdíly mezi dvěma dotýkajícími se součástkami.

Elektrické, elektronické nebo optoelektronické součástky, jako jsou desky s plošnými spoji nebo citlivé obvodové desky, patří do skupiny citlivých na ESD.

Součástí těchto systémů jsou vakuové přísavky J.Schmalz GmbH, které podporují požadavky na bezporuchovou manipulaci v chráněném prostoru ESD.

Testované produkty

≪ Řada EM-05 Electronic Slide BoltNový kompresní pákový uzávěr s vizuálním indikátorem ≫